En værdikæde for fotografer

Hvad er det at være fotograf? Hvad er det for processer og aktiviteter som det indebærer? Fotografi er andet og mere end at tage kameraet ud af tasken og trykke på knappen. Og hvis du er opmærksom på det så vil du opdage, at du bliver en bedre fotograf.

OK – jeg er lidt arbejdsskadet her. Men jeg har arbejdet med elæringsmoduler om ledelse siden november så trangen til at tegne modeller er kommet ind under huden. Denne her er inspireret af Michael Porters værdikæde, der bliver brugt til at vise, hvordan forskellige aktiviteter i en organisation hænger sammen. Med hvad nu hvis man tog hans almene model og forsøgte at gøre den specifik – i det her tilfælde til fotografer? Det har jeg forsøgt på. Og bemærk – det her handler ikke om penge. Modellen er lige relevant for professionelle som amatører. Fordi det handler om at være seriøs omkring sit fotografi.


Porter inddeler aktiviteterne i en organisation i de primære aktiviteter og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter er dem som bliver brugt til at levere “produktet” – støtteaktiviteterne er dem som går til at vedligeholde organisationen. Så langt så godt – lad os se på fotografens primære aktiviteter først – altså dem som går til direkte at levere det færdige resultat:

Planlægning – planlægning af næste optagelse
Hvor? Hvem? Hvad? Hvornår? Vi er alt for gode til ikke at planlægge, men bare tage ud i det blå og håbe at noget dukker op. Men hvis vi planlægger bedre så bliver resultatet garanteret også bedre.

Optagelse – selve processen med at trykke på knappen
Mere end en gang. Tag masser af billeder, dyk ned i motivet. Sørg for, det er tilbage til planlægningen, at have tid nok til at tage billeder.

Redigering – alle digitale billeder skal fremkaldes
Selv hvis din redigering kun består i at udvælge de bedste så er det en redigering. Men det lige at rette kontrasten, sørge for at horisonten er lige, at hvidbalancen er som den skal være og den slags kan altså også forhøje kvaliteten på et billede.

Publicering
Jeg har valgt ordet med forsigtighed. Det er her i processen at billedet rammer sin målgruppe. Om det så er at det bliver sendt til kunden, sat op på væggen i en udstilling eller smidt på Instagram. Men det hører med til fotografens primære aktiviteter at sørge for, at fotografiet når frem til modtageren.

Engagement
Al publicering starter potentielt en samtale. Om det så er en debattråd på Facebook eller en kop kaffe med kunden. Men det er også en del af vores proces at indgå i dette.

Ved siden af dette har vi så støtteaktiviteterne. De er rettet internt – altså mod dig som fotograf.

Vedligeholdelse af udstyr
Hvornår har du sidst sat dig ned og gennemgået alle objektiver, renset UV-filtre, fjernet skidt i de svært tilgængelige steder på kameraet og i det hele taget sørget for at dit udstyr er klar til brug? Med i vedligehold hører selvfølgelig også opladning af batterier, formattering af SD-kort og den slags.

Inspiration
Vi bliver ikke bedre i et vakuum. Sørg for at opsøge inspiration. Fotografi er en kreativ proces, og jeg finder enorm værdi i andres kreative processer. Hvad enten det er at se på andres fotografier på udstillinger, i fotobøger eller på nettet – eller det er andre kunstneriske udtryk. Maleri, musik, litteratur. Det giver altsammen noget.

Udvikling af nye færdigheder
Et kamera er et redskab, og du skal lære at bruge det. Tag på kurser, læs bøger om teknik, se video på Youtube eller noget helt femte. Og sørg for at øve dig. Få det ind i fingerene så teknikkerne sidder i skabet når du skal bruge dem. Den der flash der ligger i bunden af skuffen kommer du ikke til at bruge til et bryllup, hvis ikke du har øvet dig i hvordan den virker først.

Opbygning af netværk
Fotografi kan være en ensom beskæftigelse, og jeg indrømmer, at det er noget jeg nyder. Jeg har det helt fint med mit eget selskab. Men samtidig er det rart, at der er nogen som kan bruge mig. Så brug tiden på at opbygge netværk af andre fotografer, eller af folk der har brug for det du kan.

Hvad skal jeg med det?

Jeg fik ideen til denne model fordi jeg spekulerede over, hvad det er som holder os tilbage. Hvad er det som forhindrer os i at få gjort det vi skal, få de nye ideer eller komme ud over rampen. Og min tanke er, at det er fordi vi ignorerer nogle af de elementer som går ind i processen. At vi ikke sørger for planlægningen. Eller bruger al for lang tid på støtteaktiviteter istedet for at komme ud og fotografere.

Brug modellen som du har lyst. Find ud af hvad de forskellige aktiviteter konkret betyder for dig. Hvad er din “publicering”? Hvad gør du for at finde inspiration? Har du brug for at udvikle nye færdigheder?

Adam

Fotograf, underviser og tekstforfatter. Ejer af Semiosis Formidling ApS og den ene halvdel af Fotografikurser.dk.

Kommentar eller spørgsmål?